Service

En Mitsubishi FH kräver lite underhåll. Du bör beställa service av en specialist med något års mellanrum, men det finns också en del underhåll du kan utföra själv.

Varför ska jag beställa service?

Det behövs professionell service, om du skall använda din Mitsubishi FH luftvärmepump i flera säsonger, enligt tillverkaren. Det krävs helt enkelt specialistkunskaper, för att verkligen se till att din Mitsubishi FH mår riktigt bra och kan generera en så stor besparing som möjligt.

Smuts och damm letar sig in värmepumpen och detta kan leda till obehaglig lukt och i värsta fall mögel. Det kan också täppa igen dräneringsröret, med vattenläcka som resultat. Dessutom sjunker en luftvärmepumps effekt med uppåt 30 % efter ett par år, något som kan botas med en ordentlig service.

Vad ska jag tänka på?Service av värmepump

Många företag erbjuder olika stor service. Du kan då välja en liten service, om du vill utföra en del moment själv, eller en stor service, om du tycker det är bekvämt att allt blir fixat.

En del företag erbjuder serviceavtal. Du blir då kontaktad, när det är dags för service. Många upplever att serviceavtalen innehåller service lite väl ofta. Det kostar dessutom vanligen lika mycket att få service, oavsett om du har ett avtal eller inte. Du kan därför istället lugnt välja att kontakta ett företag för service, när du tycker att det är dags.

Det kan vara idé att jämföra olika företag, eller höra efter om någon har rekommendationer. Vanligen blir det betydligt billigare om du beställer service av en större firma.

Vilket underhåll kan jag utföra själv?

Det finns lite underhåll, som du bör utföra med jämna mellanrum, om du har en Mitsubishi FH. Läs manualen, för mer noggranna instruktioner.

Rengöring av luftfilter

Luftfiltren bör rengöras varannan vecka. Du plockar ut filtren och rengör dem med dammsugaren. Du kan också skölja dem i ljummet vatten, för att sedan låta dem torka ordentligt i skugga.

Rengöring av luftreningsenhet, luftreningsfilter och deodorantfiler

Dessa tre delar bör alla rengöras var tredje månad. Alla tre kan vanligen rengöras med dammsugare, men om inte detta fungerar kan man använda vatten. Delen kan blötläggas i ljummet vatten, för att sedan sköljas. Delen ska sedan torka i skugga ordentligt, innan den åter sätts på plats.

Luftreningsfiltren bör bytas en gång om året. Deodorantfiltret byter du vid behov.

Håll utedelen ren

Utedelen bör hållas fri från olika typer av blockeringar. Smuts och löv kan fastna i vägen för luftströmmen eller så kan luftintagen täckas med snö under vintern. Utedelen måste få tillgång till luft.

Vid avfrostning kommer det ut vatten ur utedelen. Vatten som kan bilda is, om det är kallt ute. Det är viktigt att vattnet har möjlighet att rinna undan. Om isen som bildas når upp till själva värmepumpen, kan det uppstå skador.