Hyper Heating

Hyper Heating är en helt ny Mitsubishi-teknologi som innebär att värmepumpen fortsätter ge konstant värmeeffekt även när utomhustemperaturen sjunker. Andra värmepumpar har en jämt avtagande värmeeffekt i takt med lägre utomhustemperaturer.

Konstant värmeeffekt ner till -15°C

För FH-serien (FH25 och FH35) gäller en konstant värmeeffekt ner till -15 °C, - en temperatur som som för de flesta svenska orter inte upplevs mer en ett få antal dagar per år. Dessutom gäller en fortsatt värmedrift ner till -25 °C.