Installera en Mitsubishi FH

En Mitsubishi FH måste installeras. Installationen bör utföras av en behörig installatör för bästa effekt och besparing.

Varför ska jag anlita en installatör?

Installation av Mitsubishi kräver enligt tillverkaren specialistkunskaper och därför ska du anlita en installatör. En dålig installation innebär att du riskerar läckage, brand och elektriska stötar. Dessutom kan en felaktig installation innebära att värmepumpens potentiella prestation inte uppnås. Du får inte lika bra effekt och inte lika hög besparing.

En Mitsubishi FH har en så kallad köldmediekrets som går mellan luftvärmepumpens båda delar. I Sverige krävs det att man är en certifierad kyltekniker, för att få jobba med köldmedium. Du får alltså inte utföra alla moment i installationen själv, enligt svensk lag.

ROT-avdrag vid installation av Mitsubishi FH

En luftvärmepumpsinstallation omfattas av ROT-avdraget vilket innebär att du kan göra avdrag på på 30 % av arbetskostnaden. Sammanlagt får avdraget gå på 50 000 kronor per år. För att få göra rotavdrag på ett hushållsarbete finns det vissa krav från Skatteverket som måste uppfyllas.

1. Kontrolla först med Skatteverket om hur mycket av rotavdraget du har använt (maxbeloppet är 50 000 kr/år)

2. Kontrollera att företaget du vill beställa tjänsten av har en F-skattesedel 

3. När du utfört din beställning och ska betala för tjänsten betalar du summan för arbetet efter rotavdraget, oavsett om du betalar innan eller efter tjänsten blivit utförd. 

4. Efter att företaget har utfört tjänsten ansöker de om rotavdrag hos Skatteverket

5. Om det skulle visa sig att du redan har använt för mycket av rotavdraget kommer företaget inte få ersättning av Skatteverket. Det innebär att du som kund i så fall måste betala in den resterande summan till företaget. Var därför nogrann med att undersöka hur mycket av rotavdraget du använt upp. 

För mer information om vilka husarbeten som täcks av ROT kan du gå vidare till Skatteverkets hemsida.

 

Installation av utedel - Mitsubishi luftvärmepump

Utedelen på Mitsubishi luftvärmepump installeras.

Så går installationen till

Installationen börjar med att du och installatören gemensamt bestämmer var värmepumpens båda delar skall placeras. Du kommer med dina önskemål och installatören bidrar med sin expertis.

Sen monterar installatören de två delarna. Utedelen placeras på konsoler, med vibrationsdämpare, för att säkerställa ett så tyst resultat som möjligt. Ibland väljer man att istället installera på markstativ.

Ledningar och rör dras mellan de båda delarna och därför måste man även göra ett hål i väggen. Rören täcks med täckkanaler, så att resultatet blir estetiskt tilltallande.

När alla ledningar är på plats, vakuumsugs enheten och köldmediet släpps på. Installatören kontrollerar värmepumpens funktioner och ger dig instruktioner.

Vad ska jag tänka på?

Värmepumpens innedel bör placeras öppet och centralt i hemmet. Värmepumpens utedel skall placeras nära innedelen. Vid rördragning längre än 6 meter, riskerar du att värmepumpen får sämre effekt.

Mitsubishi FH kräver ett vanligt jordat eluttag, som är tillgängligt för utedelen. Eldragning brukar inte ingå i installationen, så om du inte har ett lämpligt uttag måste du kontakt en elektriker eller se om installatören har möjlighet att hjälpa dig.

Se till att det finns utrymmer för installatören att arbete. Flytta eventuellt på möbler eller grejer, som står i vägen och skotta vid utedelen på vintern.

Vad ingår i installationen?

Installationer säljs vanligen som standard och där ingår allt som vanligen behövs vid en värmepumpsinstallation. Du får:

  • Arbete
  • Material
  • Installatörens restid
  • Att installatören tar med de verktyg som behövs
  • Instruktioner

Ibland behöver du något som inte ingår i en standardinstallation, men det mesta brukar gå att ordna om man betalar lite extra. Exempel på saker som vanligen inte ingår är:

  • Håltagning i material som betong och sten
  • Montering av utedel  högre upp än 1,5 m
  • Elektriska installationer (värmepumpen får el via en vanlig stickkontakt)