Plasmafilter

Plasma Quad filter som effektivt renar luften från damm och oönskade partiklar. Dessutom ser vårt nya Double Flap-system till att du med ett enkelt handgrepp dirigerar luftströmmen som du vill. Tack vare den delade klaffen kan, rätt placerad, Kirigamine FH dessutom värma både över- och undervåningen samtidigt.

Godkänd av Institute of Tokyo Environmental Allergy

Filtret gör att luftvärmepumpen bort 94-99 % av oönskade, luftburna partiklar. Det plasmabaserade filtret Allergener, viruspartiklar och bakterier neutraliseras samtidigt som luften renas från damm. Den nya filtertekniken har fått Mitsubishi FH godkänd av Institute of Tokyo Environmental Allergy, ITEA, Inc.

Dessutom bryts lukter ned

Som om inte det räckte så är dess keramiska filter, med nyutvecklad nano-hole mangankatlysator, dessutom luktnedbrytande, även kallat Deodorizing Filter.

 

Plasma Quad Filter