Dubbla Luftflöden

Möjligheten att kunna låta hälften av värmespridningen (alt. kylan) riktas uppåt samtidigt som hälften riktas nedåt kan i många fall innebära en enormt mycket mer effektiv uppvärmning. Lika viktigt som termostatinställningen och fläktläget är för din upplevelse av temperaturen hemma, så är även luftflödesriktningen inställning grundläggande. 

Bladen kan riktas åt olika håll

Fördelningen av luftflödet bestäms enkelt genom att du riktar bladen i olika riktningar. Extra bra användning för denna funktion du få som vill placera din innedel i trappen. För att öka chansen att värmen sprider sig både på övre och undre plan låter du bladen närmst övervåningen riktas uppåt medan bladen närmast undervåningen riktas nedåt. Funktionen kallas även Double Flap.